DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 23.07.2014 08:45:45

Hasičský záchranný sbor Tatra Kopřivnice

Zásahy

 

 

 

 

                                       Výjezdy v roce 2014 ke dni 23. Červenec : 45  

                                                                  Výjezdy v měsíci Červenec : 8                                 

                                                         Celková škoda při požárech v roce 2014 - 1000   

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
21.7.2014 - 13:35
 
Planý poplach - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1
Jednotka vyjela do objektu č. 414 k signalizaci EPS. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach. Prostory zakouřené technologií byly odvětrány.
 
 
 
21.7.2014 - 11:10
 
Požár - Kopřivnice - Areál Tatry 1449/6 - Tawesco s.r.o.
Jednotka vyjela k požáru odsávání od svařecího boxu č.8 v objektu č. 414. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že v odsávací rouře boxu č. 8 se nacházejí žhavé splodiny ve výšce cca 4 m. Pro určení místa hoření byl použit bezkontaktní teploměr. Poté bylo vytvořeno dopravní vedení 3 B a útočné 1 D do odsávací roury. Po uhašení byla provedena kontrola pomocí teploměru dalších navazujících odsávacích rour.
CAS 20 - T 815, CAS 32 - T 815
 
Směna : C
 
 
 
14.7.2014 - 09:35
 
Technická pomoc - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1
Jednotka vyjela na žádost pracovníka k likvidaci obtížného hmyzu v elektrickém rozváděči na zkušebním polygonu. Vosí hnízdo bylo chemicky zlikvidováno.
CAS 20 - T 815
 
Směna : B
 
 
 
14.7.2014 - 09:23
 
Planý poplach - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1
Jednotka vyjela do objektu č. 414 k signalizaci EPS. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach. Prostory zakouřené technologií byly odvětrány.
CAS 20 - T 815
 
Směna : B
 
 
 
7.7.2014 - 09:07
 
Technická pomoc. Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1
Jednotka vyjela na žádost pracovnáka údržby k likvidaci vosího hnízda ve sloupě VO. Jednotka hnízdo chemicka zlikvidovala a poté se vrátila na základnu.
CAS 20 - T 815
 
Směna : A
 
 
4.7.2014 - 19:28
 
Ostatní pomoc- Kopřivnice Areál Tatry 1448/5 - Tafonco a.s.
Jednotka vyjela do objektu č. 310 k úrazu pravé nohy. Zraněný byl ošetřen a převezen před stanici HZSp kde byl předán ZZS k dalšímu ošetření.
T 613 SV
 
Složky IZS : ZZS
 
Směna : A
 
 
 
4.7.2014 - 07:33
 
Technická pomoc - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1
Jednotka vyjela na žádost pracovníka údržby k likvidaci vos. Po příjezdu bylo zjištěno, že při kontrole pouličního osvětlení, se v prostoru pojistkové skříně nacházejí vosí hnízda. Vosy byly chemicky zlikvidovány ve třech sloupech VO a poté se jednotka vrátila na základnu.
CAS 20 - T 815
 
Směna : A
 
 
 
1.7.2014 - 17:32
 
Planý poplach - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1
Jednotka vyjela do objektu č. 615 k signalizaci EPS. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.
CAS 20 - T 815
 
Směna : A
 
 
 
20.6.2014 - 15:48
 
Ostatní pomoc - Kopřivnice - Areál Tatry 1449/6 - Tawesco s.r.o.
Jednotka vyjela do objektu č. 410 k úrazu ruky. Po příjezdu byl zraněný zaměstnanec převezen před stanici HZSp, kde byl předán ZZS.
T 613 SV
 
Složky IZS : ZZS Kopřivnice
 
Směna : B
 
 
 
13.6.2014 - 22:22
 
Planý polach - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1
Jednotka vyjela do objektu č. 416 k signalizaci EPS. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.
CAS 20 - T 815
 
Směna : A
 
 
 
13.6.2014 - 10:31
 
Ostatní pomoc - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1
Jednotka vyjela do objektu č. 330/6 k úrazu ruky. Po příjezdu byla zraněnému poskytnuta předlékařská pomoc a poté byl převezen na chirurgii polikliniky v Kopřivnici. Po předání zraněného se jednotka vrátila na základnu.
T 613 SV
 
Směna : A
 
 
 
9.6.2014 - 05:28
 
Technická pomoc - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1
Jednotka vyjela do objektu č. 414 k úrazu hlavy. Pacient byl ošetřen a převezen před stanici HZSp, kde byl po příjezdu ZZS předán k dalšímu ošetření.
T 613 SV
 
Složky IZS : ZZS Kopřivnice
 
Směna : B
 
 
 
7.6.2014 - 15:51
 
Únik ropných produktů - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1
Jednotka vyjela k úniku nafty na polygonu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem přečerpání nádrže a horkého počasí došlo k úniku nafty z nádrže nákladního vozidla. Unikající nafta byla zachytávaná do nádoby a uniklá byla zasypána sorbentem Eco-dry. Část obsahu nádže byla přečerpána do vedlejší prázdné nádrže. Poté jednotka sesbírala kontaminovaný sorbent a vrátila se na základnu. K poškození životního prostředí nedošlo.
CAS 20 - T 815
 
Směna : A
 
 
 
29.5.2014 - 04:09
 
Dopravní nehoda silniční - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1
Jednotka vyjela na žádost ostrahy společnosti k vytažení vozidla na komunikaci u objektu č. 330. Vozidlo bylo vytaženo pomocí navijáku CAS 20. K úniku provozních náplní nedošlo.
CAS 20 - T 815
 
Směna : C
 
 
 
28.5.2014 - 16:32
 
Planý poplach - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1
Jednotka vyjela do objektu č. 615 k signalizaci EPS. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach.
CAS 20 - T 815
 
Směna : C
 
 
 
22.5.2014 - 14:04
 
Ostatní pomoc - Kopřivnice - Areál Tatry 1445/2 -BIKE FUN Internacionál s.r.o.
Jednotka vyjala do fy BIKE FUN k nevolnosti. Pacientka byla převezena na polikliniku v Kopřivnici, kde byla předána k dalšímu ošetření.
T613 SV
 
Směna : C
 
 
 
16.5.2014 - 10:44
 
Technická pomoc - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1
Jednotka vyjela k odčerpání vody ze zaplaveného výkopu. Jednotka pomocí dvou dílů nadstavovacího žebře výkop přemostila a spustila do výkopu elekrické kalové čerpadlo. Po odčerpání cca 500 l vody bylo místo předáno specializované firmě k další činnosti.
CAS 20 - T 815
 
Směna : C
 
 
 
 
16.5.2014 - 09:04
 
Technická pomoc - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1
Jednotka vyjela do objektu č. 240 k pročištění okapového svodu a vyčištění okapového žlabu. Jednotka použila k vyčištění okapových žlabů 4 ks nadstavovacího žebříku ve výšce cca 5 m.
CAS 20 - T 815
 
Směna : C
 
 
 
6.5.2014 - 08:20
 
Požár - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1 - polygon
Jednotka vyjela na žádost vedoucího ostrahy společnosti k požáru nákladního vozidla. V době příjezdu jednotky byl již požár uhašen zaměstnancem za použití RHP PG 2. Přitom došlo k úniku cca 10 l oleje, který vytvořil skvrnu cca 12 m2. Skvrna byla zasypána sorbentem Eco-dry. Po odtažení vozidla jednotka sesbírala kontaminovaný sorbent a poté se vrátila na základnu. K poškození životního prostředí nedošlo.
CAS 20 - T 815
 
Složky IZS : ZPP HZS MSK Nový Jičín
 
Směna : B
 
 
 
5.5.2014 - 13:37
 
Únik ropných látek - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1 - polygon
Jednotka vyjela na žádost správce polygonu k úniku oleje. Po příjezdu bylo zjištěno, že vlivem prasklé hadice na nákladním vozidle došlo k úniku cca 20 l oleje, který vytvořil skvrnu o délce cca 80 m na asfaltovém povrchu. Skvrna byla zasypána sorbentem Eco-dry. K poškození životního prostředí nedošlo. Po sesbírání kontaminovaného sorbentu se jednotka vrátila na základnu.
CAS 20 - T 815
 
Směna : A